top of page
Verlinden Boombeheer

VERLINDEN BOOMBEHEER, EEN COMPLETE SERVICE IN BOOMONDERZOEK

NADER ONDERZOEK

Een boom met groeiproblemen? Een boom met een holte of rotting? Of wilt u juist weten wat de gevolgen van de bouwwerken voor de boom zijn? Dan voeren wij een nader onderzoek uit.  Hiervoor vertrouwen we op verschillende technieken en methodieken, afhankelijk van uw vraag.

BODEM- EN WORTELONDERZOEK

Door de bodem en de wortels van uw boom grondig te analyseren, bepalen we welke specifieke noden uw boom heeft.

TOMOGRAFIE

Mechanische gebreken kunnen niet altijd met zekerheid vastgesteld worden tijdens een visuele controle. In dat geval kan tijdens een nader onderzoek een meting met een geluidstomograaf toegepast worden. Een ruime kennis van de onderzoeker blijft noodzakelijk om de gegevens te interpreteren en de juiste conclusies te trekken. We werken met PICUS geluidstomograaf ontwikkeld door Argus.

TREKPROEF

Een andere vorm van nader onderzoek is de trekproef. Door te trekken aan de boom, simuleren we de belasting bij storm. Deze gegevens worden met gesofisticeerde software omgevormd en geven een goed beeld van de elasticiteit van de stam. We meten het kantelgedrag van de wortel en schatten zo de stabiliteit van de boom in. Hieruit wordt berekend hoever de kroon eventueel dient ingesnoeid te worden.

ZIEKTEN EN PLAGEN

We onderzoeken uw bomen op specifieke boomziektes en -plagen, om zo externe invloeden uit te sluiten – of gepast te behandelen.

BLAD- EN GRONDANALYSE

We onderwerpen de bladeren van de boom aan een grondige analyse, om eventuele anomalieën op te sporen of uit te sluiten. Op basis hiervan bepalen we een eventuele behandeling, bodemverbetering verdere verzorging.

WILT U MEER WETEN? CONTACTEER ONS!

bottom of page