top of page
Verlinden Boombeheer

BOOMBEHEERPLAN VOOR EEN VEILIG EN DUURZAAM BOMENBESTAND

BEHEERPLANNEN

Wenst u een overzicht over langere termijn? Dan is een boomplan de oplossing voor u.
Door een boomplan afgestemd op de levensfase en de toestand van uw bomen krijgt u de beste garantie voor een veilig en duurzaam bomenbestand. Met de krachtige tool ArcGIS visualiseren we gegevens om een beter inzicht te krijgen. Maar we gaan ook verder: Met i-Tree Canopy berekenen we de actuele bedekkingsgraad van de boomkronen in een gebied. 

Boomplan Ecosysteemdiensten-559x425.jpeg

Ecosysteemdiensten zijn pijlers in onze visie.

Een groene stad zorgt voor gezondere inwoners!

Het team van Verlinden Boombeheer ondersteunt u bij het opstellen van:

Boomplan

Boomplan
  • Inventarisatie – ArcGIS

Een goede inventarisatie is de onmisbare basis voor een goed boombeheer. Verlinden Boombeheer heeft alle kennis om de inventarisatie van uw bomen uit te voeren en dit voor ieder op maat: van beperkte inventarisatie tot uitgebreid bomenplan.

De inventarisatie wordt gerealiseerd in ArcGIS.

  • Boomcontrole - VTA

Door een boomcontrole krijgen we een zicht op de toestand van uw bomenbestand. Aan de hand van deze controle worden de beheerplannen opgesteld.

  • Visie

We vertrekken steeds vanuit uw visie aangevuld met onze duurzame en ecologische visie, waarna we een gedetailleerd plan op maat ontwikkelen dat aansluit bij uw doelen. Zo bouwt u gericht aan de toekomst van uw bomenbestand.

  • Boombeheerplan

In een boombeheerplan krijgt u een gedetailleerd overzicht van de te nemen maatregelen over heel de beheerperiode.

We zorgen voor een optimale kostenspreiding met maximaal effect, zodat uw investering rendeert en resultaat oplevert.

  • Opvolging

Sommige gebreken dienen opgevolgd te worden. Tijdens een periodieke controle zien we of de toestand van de boom de goede kant uitgaat en kan er ingegrepen worden als deze verandert. De zomercontrole wordt uitgevoerd in het groeiseizoen om de conditie te controleren en de najaarscontrole in het najaar om de aanwezigheid van zwammen te controleren.

EEN BOOMPLAN LATEN OPSTELLEN?

NEEM CONTACT OP MET VERLINDEN BOOMBEHEER!

Natuurbeheerplan

Voor bomen die als bos beheerd worden, wordt er een natuurbeheerplan opgemaakt. Een natuurbeheerplan is 24 jaar geldig. Het meest toegepaste natuurbeheerplan is het natuurbeheerplan type 1. Het NBP type 1 staat voor het behoud van de huidige natuurwaarden. 

Natuurbeheerplan
bottom of page