top of page
Klimmende controle

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE EN BOOMWAARDEBEPALING

Deze diensten staan ter beschikking van zowel particulieren als verzekeraars.

Wilt u meer weten? Aarzel niet om ons te contacteren voor een gesprek.

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE MET OOG VOOR DETAIL

Genieten van uw bomen, dat doet u uiteraard het liefst in alle veiligheid. Indien de mogelijkheid bestaat dat uw bomen een bedreiging vormen voor hun omgeving, laat u het best een boomveiligheidscontrole uitvoeren. Deze controle wordt uitgevoerd door ervaren experts met vakkennis.

VISUELE BOOMCONTROLE

Tijdens een visuele boomcontrole worden uw bomen visueel gecontroleerd vanop de begane grond. Uw bomen worden gecontroleerd op een ruime waaier aan gebreken. Hiervoor worden strenge, vastgelegde normen toegepast. Op basis van de uitkomst van deze controle, adviseren we u over de nodige ingrepen.

Visuele boomcontrole

KLIMMENDE BOOMCONTROLE

Sommige gebreken zijn niet zichtbaar vanop de begane grond. In dat geval wordt er een klimmende controle uitgevoerd. Een klimmende controle wordt niet standaard uitgevoerd en is een vorm van nader onderzoek.

Klimmende boomcontrole

BOOMVEILIGHEID BIJ STORMSCHADE

Hebben uw bomen geleden onder een storm of rukwinden? Kies dan voor absolute veiligheid en laat de staat van uw bomen controleren door een professional. Indien nodig kan de boom nader onderzocht worden op stabiliteit of breukvastheid door een trekproef of een tomograaftest uit te voeren.  Zo verzekert u zich ervan dat ze geen bedreiging vormen voor u, uw gezin of uw woning.

Boomveiligheid bij stormschade

BOOMWAARDEBEPALING - EXPERTISE

Wanneer uw bomen beschadigd of vernield worden, wilt u uiteraard weten wat de juiste waarde van de bomen is. Aan de hand van de boomwaarde wordt de kostprijs voor de aangebrachte schade berekend. Dat is belangrijk om de zaken uit te klaren met uw verzekeringsmaatschappij. Tijdens een expertise wordt de schadevergoeding berekend en beschrijven we de toestand van de boom en de aard van de beschadiging.

Bij Verlinden Boombeheer hanteren we de Uniforme Methode voor Waardebepaling, zoals gestipuleerd door het VVOG. Deze algemeen aanvaarde methode leent zich tot de berekening van onder meer schadevergoedingen voor beschadigde of vernielde bomen.
 

Boomwaardebepaling - expertise

EEN BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE LATEN UITVOEREN?

NEEM CONTACT OP MET VERLINDEN BOOMBEHEER!

bottom of page