top of page
Verlinden Boombeheer

VERDICHTING METEN, BODEMANALYSE EN BODEMPROFIEL BESTUDEREN

Verlinden Boombeheer

Groeiplaatsonderzoek

De groeiplaats is een belangrijk aspect in het boombeheer. Hoe kan een boom oud worden op een plaats waar hij niet kan groeien? 
Zuurstof, water en voedingselementen zijn voor bomen essentieel om te leven of te groeien. Maar eigenlijk is het systeem veel complexer. Elke loof -en naaldboom heeft een boomsoorteigen ecosysteem waar schimmels, bacteriën, insecten en dieren samenleven in en rond de boom. 

Plaatsonderzoek

  • Verdichting - penetrologger

De gezondheid van uw boom wordt voornamelijk bepaald door de gezondheid en structuur van de bodem. Te dichte bodems of ondergrondse, ondoordringbare lagen kunnen de groei van uw bomen belemmeren. Met een penetrologger meten we de mate van de verdichting of de diepte van de ondoordringbare lagen en kunnen we u gericht adviseren. 

Verdichting
  • Bodemanalyse

Zijn alle voedingselementen aanwezig in de bodem? Zijn de voedingselementen opneembaar? Is er bodemleven aanwezig?
Met een bodemanalyse bepalen we de samenstelling van de bodem en adviseren we u in een bodemverbetering.

Bodemanalyse
  • Bodemprofiel

Door het graven van een profielkuil bestuderen we het bodemprofiel. Is de bodem verstoord tijdens bouwwerken? Is er bodemleven aanwezig? Met een bodemprofiel krijgen we een zicht op de ondergrondse situatie en kunnen we u gericht adviseren in een bodemverbetering.

Bodemprofiel

GROEIPLAATSONDERZOEK LATEN UITVOEREN?

NEEM CONTACT OP MET VERLINDEN BOOMBEHEER!

bottom of page